Новини

Заваръчна машина до 230мм

"Технолес"-ООД, стартира разработването на заваръчен апарат с възможност за заваряване и отгряване на банцигови ленти 0т 120мм до 230 мм . Прототипа на машината вече е готов и работи безупречно.Надяваме се в края на месец октомври да пуснем в продажба машината.

Проект

Проект № BG161PO003-2.1.13-0154-0001 “Устойчиво бизнес развитие на „Технолес” ООД, чрез технологична модернизация на производството”, с бенефициент „Технолес” ООД, се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

<< 1 2 3 4 5 6