Новини

Процедура по избор на доставчик

Документация за провеждане на процедура „избор с публична  покана”, с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична машина с ЦПУ за обработка на инструменти с пластина от поликристален диамант чрез процес на електрическа дискова ерозия, с 5 оси управлявани с ЦПУ – 1 брой 

Определен е 7 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17:00 ч. на 04.05.2016г.

Документацията може да се изтегли от ТУК

<< 1 23 4 5 6 >>