Информация за произвежданите от "Технолес" ООД високочестотен генератор за закаляване на банцигови ленти  може да получите на  тел: 066/800 822 ; 066/800 823; 066/800 825